CzechTest 2016 

18. až 20. mája bola v Prahe CzechTest konferencia. Vyslali sme na ňu tím našich 4 testerov. Okrem trendov v testovaní softvéru na nej rezonovali témy agilného vývoja a nasadzovania na cloud. Prednášajúci boli hlavne z Anglicka a Čiech, pomenej ich bolo z Nemecka, Poľska či Slovenska.

Web: www.czechtest.com

Viac v oficiálnom (trošku nudnom) videu.

Deň 1 – Tutoriály

Prvý deň sa niesol v duchu tutoriálov. Sedeli sme v menších skupinách a pracovali na praktických cvičeniach. Na cvičení Optimizing Test Case Design using Open Source Tools, Alon Linetzki predstavil 3 nástroje (2 zadarmo - Allpairs a PICT a 1 platený - Testona) na zvýšenie efektivity testovania prostredníctvom tzv. testovania párov. Tutoriál bol zaujímavou kombináciou teoretického vysvetlenia princípov a praktických cvičení.

Mark Winteringam na výbornom cvičení hovoril o Understanding and Testing Restful Web Services, ktoré sme si vyskúšali v nástroji Postman na príklade popísanom v tejto prezentácii.

Slavoj Písek na seminári From TDD to ATDD popisoval FitNesse, ktorý prepája nástroj na automatizované testovanie s wiki. Prehľadnejsie a výkonnejšie nám príde čítať dáta z Excelu a tam exportovať diagram a tabuľku výsledkov testovania.

Deň 2 - Prednášky

Nasledujúce dva dni sa konali prednášky, ktoré sa viac či menej týkali procesu testovania. Na úvod sme sa od Richarda Taylora dozvedeli, že je prospešné prejsť na Agile vývoj, ako naňho prejsť a aká je úloha testerov v agilnom vývoji. Toto nám veľmi prínosné neprišlo, kedže agilne už vyvíjame. Projekt má začínať s menším počtom najlepších ľudí, aby mali efektívnu komunikáciu a len so základnou funkcionalitou, ktorá sa má rozširovať podľa požiadaviek klienta. Scrum tiež zvyšuje stres, tak isto ako práca na viacerých projektoch. Samozrejmosťou je párová kontrola testov. Ďalej sa témy venovali problematike organizácie práce v testovacom tíme a prezentácie testovania pre akcionárov. Išlo o témy tažko aplikovateľné v našej práci.

Zaujímavá prednáška bola na tému Cognitive Bias od Grahama Batha, na ktorej bolo vysvetlené ako funguje väčšinová ľudská myseľ pri spracovávaní bežných udalostí. Graham apeloval na testerov, aby tomuto nepodliehali a neustále hľadali nové kreatívne cesty ako sa na softvér pozrieť a pokúsiť sa nájsť chyby.

Nasledovala prednáška o Exploratory Testing, na ktorej Mirjana Kolarov zo Srbska prezentovala svoju skúsenosť a ukázala, čo je pri tejto technike dôležité. Nakoniec spomenula aj fakt, že keď vo svojej práci používala Exploratory testing, zamestnávateľ bol nespokojný i keď mu ukázala svoje detailne spracované poznámky. Nakoniec bola z práce prepustená, pretože zamestnávateľ za túto techniku testovania nechcel platiť.

Lukas Mavran mal prednášku na Top 10 Usability Obstacles. Spomínal banerovú slepotu - tlačítka aplikácie v baneroch na miestach, kde ich ľudia nehľadajú. Ako bad exaples web design ukázal príklad Praha MHD, kde na mieste pre zaplatenie električenky je namiesto jasnej navigácie (tlačítka) len text s linkou - "Nákup můžete zahájit zde". Ďalej hovoril o štruktúre stránky na mobile a kde si treba určiť priority. Ak nie je miesto na obrazovke, možnosť navigácie na súvisiace akcie môžeme vyriešiť zobrazením troch bodiek… Ak je možnosť potiahnuť lištu, treba zobraziť tri pajpy |||. Na niektorých stránkach treba vyhodnotiť blízkosť a vzdialenosť súvisiacich akcií. Nezabudnúť, že neplatí pravidlo 3 klikov (z hlavnej stránky na stránku, ktorá leží najnižšie v strome stránok sa musíme dostať maximálne na 3 kliky).

Zdenek Grossl prezentoval na tému Testing on multi vendor project a odporúčal nakresliť si projekt - interfaces, aj s menami dodávateľov. Odporúčal zazmluvniť dáta generované zákazníkom pre UAT. Pripomenul, že očakávania smerom k zákazníkovi treba vyhotoviť písomne - výstupy testov, granularita testov, win win model. Hovoril o príprave časovania, frekvencii nasadzovania opráv a evidencii defektov. Odporúčal, aby biznis dodával akceptačné kritéria. Treba vždy overiť nad akými dátami dodávateľ testuje a nezabudnúť na smoke testy na konci integračného testovania, ktoré testujú základnú funkcionalitu všetkých častí.

Večer sa konala asi najpríjemnejšia časť konferencie (no offense to the presenters :), oficiálna CzechTest párty v pražskom Buddha Bar Hoteli. Akcia prebehla v duchu neformálneho networkingu, profesionálnej debaty a samozrejme aj zábavy. Mali sme príležitosť pobaviť sa s prednášajúcimi, položiť im otázky, pri ktorých bola väčšia šanca dostať detailnejšie odpovede než počas oficiálneho programu. Párty sa podarila tak dobre, ze menšia skupina po záverečnej ešte pokračovala ďalej na ''bar crawl'' do centra mesta.

Deň 3 - Prednášky

V posledný deň mal Mark Fewser prednášku na tému Test Automation Health. Keďže automatizované testy majú byt lacné, rýchle a ľahko udržiavateľné, tak ich urobíme iba na základnú funkcionalitu. Variabilitu zaistíme väčším množstvom rôznych dát. je na rozhodnutí testerov, koľko je potrebné automatizovať, keďže oni vedia, čo im pomôže najviac. Testeri testujú akceptačné kritéria v regresných ATDD (Acceptance TDD) testoch. Developeri testujú v JUnite svoj kód v TDD (Test Driven Development) testoch.

Julie Gardiner v prednáške "Evolution-Not Revolution: Transforming Your Testing" popisovala rôzne povahy testerov (Pragmatist, Analytist, Pioneer, Facilitator) a aký to má vplyv na ich spoluprácu. Niektoré kombinácie pováh sa dopĺňajú, iné kombinácie nevedia spolu vychádzať.

Z posledného dňa boli ešte celkom zaujímavé prednášky o Crowdtestingu od Zdeňka Samuela a Tomáša Lichtera. Hovorili, ako sa tento typ testovania robí, aké sú skúsenosti a výhody. Medzi výhody patrí aj veľké množstvo používateľov, ktorí používajú veľkú variáciu rôznych prostredí, operačných systémov, hardwarových komponentov a hlavne nemajú snahu niečo rýchlo otestovať a nechať tak, pretože sa snažia systém aktívne využívať pre svoje potreby.

Takisto prednáška o Bug-huntingu od Sebiho Blindu bola zaujímavým pohľadom na určitý štýl života, kde sa prednášajúci venuje iba tejto technike a nemá žiadny iný príjem. Celé svoje momentálne životné náklady dokáže pokryť iba hľadaním bugov na webstránkach rôznych firiem, ktoré sa vo väčšine prípadov za nájdenie chyby odvďačia finančnou odmenou. Z otázok obecenstva sme sa dozvedeli, že sa vždy snaží najprv na danej stránke nájsť či organizácia podporuje takúto činnosť, pretože inak je odmena veľmi nepravdepodobná a tiež, že na hunting používa hlavne určité nástroje na hľadanie typických chýb (Burp Suite, SoapUI, Acunetix, DirBuster).

Jan Kovanic mal prednášku Top 5 Reasons for Test Automation Failure. Najväčším problémom bývajú ľudia, ktorí nie sú progamátori a zadajú im robiť automatizované testy. Menšími problémami je hurá! prístup, framework, poslednou príčinou sú zmeny na projekte.

Jaroslav Strhaský zaujal prednáškou o testovani datawarehous SELECT TestSpecifics FROM dwh_test_approach.

Radim Daniel Pánek ukončil deň prednáškou o testovaní UI pomocou Selenia s názvom Test stack.

Na CzechTeste 2016 boli spomínané mnohé tooly. Niektoré z nich sú inšpiráciou aj pre nás a preto zvažujeme ich využitie v našom technology stacku. Väčšinou sú uvedené tooly zadarmo, ak nie je uvedené inak. Tu sú:

Riešenia pre automatizované testovanie

 • Cucumber sa používa na automatizované akceptačné testy a používa behavior-driven development (BDD) style. Umožňuje písať špecifikácie a testovaciu dokumentáciu do jedného dokumentu. Testy sa píšu v Jave, Groovy.
 • Robot framework je zadarmo a požíva sa na automatizáciu akceptačných testov. Framework je riadený kľúčovými slovami a používajú sa tabuľkové údaje.
 • Spock je riešenie pre unit a integračné testy pre aplikácie v Jave a Groovy. Je inšpirovaný JUnit, RSpec, jMock, Mockito, Groovy, Scala, Vulcans. Using Spock to test Groovy AND Java applications.
 • GEB je populárny testovací framework, ktorí poskytuje integračné moduly pre Spock, JUnit, TestNG a Cucumber (pomocou Cuke4Duke).
 • SoapUI je platený a umožňuje testovanie web servisov, aj RESTu. Je zaujímavá možnosť použiť API SoapUI a volať ho z automatizovaných testov.
 • UI, funkčné a regresné testy sa používajú tieto dva platené tooly UFT (na základe QTP) od HP a Borland SilkTest.
 • UI testovanie zabezpečujú QF-Test, Selenium, Xebium (kombinuje Selenium a FitNesse), prípadne ďalšie nástroje.
 • Postman je ďalší tool na automatizáciu web service testov. Je to bezplatná lightweight aplikácia ako plugin do Chrome alebo Mac store app. Ma aj kolaboratívnu cloud sharing featuru, ale tá už je platená.
 • JMeter je nástroj zdarma pre analýzu a meranie výkonnosti servisov webových aplikácií.
 • Smart meter je v základnej verzii zadarmo, je to vlastne vylepšený JMeter.

Test documentation management

 • Najlepších 15 toolov si môžete v z tejto ponuky. Ak používate na tasky JIRU toto sú najlepšie hodnotené tooly pre cloud. Nasledujúce tooly podporujú JIRU a  okrem toho podporu pre Cucumber, Selenium, JUnit má favorizovaný free nástroj do 3 užívateľov HipTest, Cucumber podporuje XRay, podporu pre REST, Selenium a Jenkins má TestRail, Maven a Jenkins podporuje najrozšírenejší Zephyr a podporu pre Selenium a JUnit má TestFLO.
 • SonarQube menežuje kvalitu kódu.

Deployment

 • Základná verzia Travis Continue Integration je zadarmo. Ľahko integruje váš GitHub projekt s Travis CI a vy rýchlo otestujete váš projekt.
 • Docker je zdarma aj vo verzii Tutum. Integruje všetko čo potrebujete, aby systém bežal v rôznej konfigurácii na virtuálnom serveri: code, runtime, system tools, system libraries.

Knihy

Ešte niečo navyše...

Testovacie skupiny

Články a videá

A nakoniec.. z nášho pohľadu mal najväčší prínos prvý deň, z ktorého predstavené nástroje a techniky by sa reálne dali použiť aj v našej firme. Čo sa týka prednášok, niektoré boli relatívne zaujímavé, ale dosť všeobecné a priniesli pomerne málo konkrétnych riešení.

Publikované: 27. jún 2016 12:21 | Počet prečítaní: 3650
 • Marián Koleják

  Application Specialist & Tester

  Marián pracuje v Davinci na pozícii Application Specialist & Tester. Do kontaktu so svetom Javy prišiel relatívne neskoro po kontaktoch s konštrukciou strojov. Má rád všetko čo je jedinečné a originálne, no nepohrdne ani starou dobrou klasickou hudbou, slovenskou výtvarnou modernou, volejbalom, stolným tenisom, bedmintonom a turistikou.

 • Stanislav Lauko

  Software Quality Engineer

  Stano pracuje v Davinci software ako Software Quality Engineer. Okrem informačných technológií je veľkým fanúšikom fotografie, turistiky a horskej cyklistiky.

We want you

Do you see yourself working with us? Check out our vacancies. Is your ideal vacancy not in the list? Please send an open application. We are interested in new talents, both young and experienced.

Join us

Podobné články