Škola vs. Práca

Tento blog by som venoval najmä študentom. Poskytuje môj pohľad na štúdium a prax v IT. Premýšľal niekto z vás, prečo je dôležité popri štúdiu aj pracovať?

Práca popri štúdiu

V každej krajine je to iné. V USA sú veľmi obľúbené stáže v kvalitných firmách alebo brigády, aby sa dalo štúdium financovať. V západnej a severnej Európe sa študenti veľmi do práce nehrnú, keďže súčasťou štúdia je povinné absolvovanie jedného semestra na stáži v nejakej domácej alebo zahraničnej firme. Samotné štúdium je kvalitné, a keďže študenti dostávajú finančnú podporu od štátu, prax v odbore nevyhľadávajú. Poďme však domov – na Slovensko.

Štúdium na slovenskej vysokej škole je hradené štátom, preto financie resp. existenčné dôvody zväčša nie sú motiváciou pracovať. Avšak nechcem zovšeobecňovať, keďže poznám študentov, ktorí nemajú na výber. A čo motivovalo mňa?

Pochádzam z učiteľskej rodiny, preto som mal vždy kladný vzťah k novým informáciám. Ako vysokú školu som si vybral Slovenskú technickú univerzitu (STU), na ktorej som počas prvých ročníkov nad prácou popri štúdiu vôbec nerozmýšľal.

Aby ste mali väčšiu predstavu o mojej motivácii, povedzme si najprv niečo o štúdiu na STU. Za semester sme mali len jeden predmet, ktorý sa týkal programovania. Školský rok mi tak vypĺňali najmä predmety príbuzné matematike a fyzike. Po čase som sa rozhodol zháňať informácie k môjmu odboru sám. Začal som študovať odbornú literatúru, sledovať novinky zo sveta IT a navštevovať rôzne konferencie. V ďalších ročníkoch sa úroveň programovania zlepšila, no obsah predmetov ma nepríjemne prekvapil.

Vďaka mojim známym, ktorí pracovali v IT, som mal predstavu o technológiách, ktoré sa v reálnej praxi používajú. Avšak na škole sa vyučovali staré technológie, ktoré sa dnes už nepoužívajú. Vo výuke prevládala teória plná základov, teoretická matematika a opakovanie zadaní. Niektoré informácie boli v priamom rozpore s tým, čo som sa neskôr naučil v praxi. Ako príklad uvediem použitie štyroch rôznych programovacích jazykov v jednej “classe”, neodsadené riadkovanie a podobne. Na škole nám spočiatku zakazovali používať na zadania javascriptové knižnice. Každý, kto sa trochu pohybuje vo svete webov vie, že celý JS sa točí okolo knižníc a frameworkov. Starší prednášajúci nám neustále opakovali, že na škole je potrebné učiť sa a prax nás čaká až po škole, keďže sa obávali, aby sme učivo kvôli jeho množstvu zvládali.

"Škola by nás mala naučiť ako teóriu použiť v praxi a prepojiť ju s inými oblasťami."

Príjemným osviežením bol prednášajúci, ktorý si všetky študijné materiály nakódil sám. Mladší vyučujúci boli vo všeobecnosti obľúbení a vedeli svoju tému naučiť naozaj dobre. Napríklad rád spomínam na predmet Operačné systémy, ktoré sa každým rokom učia úplne inak a v inom programovacom jazyku. Tento predmet bol skvelý práve v tom, že sa neustále aktualizoval. Mladší vyučujúci nám nikdy nezabudli zdôrazniť, že je potrebné pracovať a prax po škole je diametrálne odlišná. Napriek niekoľkým pozitívam ma štúdium postupne prestávalo baviť a pomaly vo mne dozrievala potreba posunúť sa ďalej.

Na slovenských vysokých školách neexistuje nič ako “Internship semester”, kedy sa študenti voľne zoznamujú s praxou a po škole majú väčšiu šancu zamestnať sa. Keďže prepojenie s praxou na Slovensku neexistuje, rozhodol som sa zistiť, ako to v práci naozaj vyzerá.

Vo všeobecnosti platí, že v IT svete nie je problém zamestnať sa, problémom je však študent, ktorý nemá prax a je jasné, že bude trvať dlhšie, kým sa dostane “do formy”. Ponúk na prácu som mal viac, no určite mi k jej získaniu dopomohli aktivity, ktoré som robil nad rámec svojho štúdia. V mojom prípade to boli najmä 2 ŠVOČky (Študentská vedecká odborná činnosť) a veľa vecí a projektov, ktorým som sa venoval. A tak prišla moja prvá práca v jednej IT firme a potom aktuálna práca v Davinci.

 

 

Prvý dotyk s praxou

Pri nástupe do práce som mal určité očakávania. Vedel som, čo som sa naučil, avšak bol som zvedavý, či vedomosti budem vedieť zužitkovať v praxi. Pri každom pohovore ma zaujímalo, či sú na projekte ľudia so skúsenosťami, ktorí by dokázali usmerniť “bažanta” ako ja. A prišla prvá facka.

Zosypalo sa na mňa obrovské množstvo neznámych vecí, čo mi otvorilo oči a s úsmevom som si spomenul na školu, kde nás pripravovali na diametrálne odlišnú situáciu než tú, v akej som sa ocitol. Učivo zo školy bolo nepoužiteľné, a v praxi som začal z neho využívať maximálne 5%. Doteraz ďakujem za zopár cvičiacich, ktorí nás naučili rozmýšľať ako programátori, na čom som neskôr mohol stavať.  

Prax nie je len o skúsenosti alebo peniazoch. Zmení vaše myslenie a celkový pohľad na život.

Nabúrala mi zaužívaný slovenský postup “titul – kariéra – dôchodok”. Na vlastnej koži som sa presvedčil, že práca popri štúdiu je neskutočne dôležitá. Škola vás nepripraví ani odborne, ani nenaučí základné soft skills. Teda ako komunikovať s ľuďmi a ako pracovať v tíme, v ktorom budete pôsobiť celý svoj život. Keď som bol na škole, mal som iba hrubý odhad o oblastiach, v ktorých sa chcem rozvíjať, a v ktorých by som chcel byť dobrý. Prax tento proces neskutočne urýchlila. Až praxou som zistil, že existuje viac možností spraviť zaujímavý web, alebo skvelú Android aplikáciu. Teraz mám prehľad o tom, ako to na jednotlivých projektoch vyzerá, a čo od nich môžem očakávať.

Z môjho pohľadu sa vysokoškolský titul na Slovensku preceňuje. Titul môže byť rozhodujúci len na začiatku, keď si zamestnávateľ vyberá spomedzi juniorov, ktorí nemajú skúsenosti.

"Na to, aby bol človek v IT naozaj dobrý, potrebuje najmä zápal a chuť učiť sa."

Najväčším a najdôležitejším pozitívom práce počas štúdia je fakt, že vás pripraví do života. V tejto chvíli môžem pokojne vyhlásiť, že by som sa nebál odísť študovať alebo pracovať do zahraničia. Za sebavedomie spraviť tento potenciálny krok, nevďačím škole, ale praxi. Spolu s prácou prišla výplata a s ňou osamostatnenie sa, čo ma naučilo narábať s vlastnými financiami. A verte mi, je to neskutočný pocit, keď viete, že sa o seba dokážete postarať, a tým odbremeníte rodičov.


Zhrnutie a odporúčanie

Úroveň vysokého školstva a jeho prepojenia na reálny svet je nízka. Preto každému odporúčam počas štúdia pracovať v odbore, a tým získať potrebnú prax. Mnohé informácie z vysokej školy technického zamerania nebudete vedieť v praxi zužitkovať. Využijete maximálne základy programovania v Jave. Práca vás naučí nové veci, spoznáte veľa nových ľudí, vytvoríte si prvé kontakty a nadobudnete neskutočné množstvo skúseností. Zistíte čo vás baví a napĺňa, v čom by ste sa chceli rozvíjať, a čomu sa už nechcete venovať. Začnete si vážiť s akými kolegami na svojich projektoch robíte a najmä kde a pre akého klienta pracujete.

Najväčším pozitívom však je, že sa naučíte robiť rozhodnutia, či už pracovné, alebo životné.

Publikované: 27. okt 2016 17:17
  • Denis Trebula

    Application Specialist

    Denis je jedným z najnovších prírastkov v Davinci rodine, kde pracuje ako Application Specialist. Vo voľnom čase sa venuje volejbalu a basketbalu, v ktorom hrá vysokoškolskú ligu. Rád stretáva nových ľudí a nabaľuje nové kontakty. Je súťaživý človek, ktorý má rád výzvy. Z oblasti IT ho ako koníček zaujíma bezpečnosť DDOS/Botnety atd.

We want you

Do you see yourself working with us? Check out our vacancies. Is your ideal vacancy not in the list? Please send an open application. We are interested in new talents, both young and experienced.

Join us